C C C C A+ A A- X

Бързи връзки

Районен съд - Девня няма да отменя съдебни заседания и въвежда превантивни мерки за ограничаване разпространението на вирусни заболявания

Районен съд - Девня няма да отлага насрочените открити съдебни заседания. С оглед ограничаване разпространението на вирусни заболявания, считано от 11.03.2020 г. със заповед на адм. ръководител № РД-13-42 от 11.03.2020 г. се въвеждат допълнителни мерки за дезинфекция на сградата, в която се помещава съда.

Въвеждат се и следните допълнителни мерки, засягащи пропускателни режим в сградата:

  1. Не се допускат в сградата на съда лица, проявяващи видима грипоподобна симптоматика като кашлица, хрема или зачервяване и сълзене на очите. В случай, че лицето е призовано за открито съдебно заседание, да се уведоми съдебния състав и да се изпълни разпореждането на съдията-докладчик.
  2. Не се допуска струпване на хора по коридорите и в помещенията, в които се работи с граждани, като лицата, посещаващи всяка отделна служба се пропускат при входа на сградата последователно само по един след излизане на предходния посетител.
  3. За насрочените открити съдебни заседания се допускат само страните по делата и само непосредствено преди началото на съответното заседание, а останалите участници в процеса ще изчакват повикване пред сградата на съда.

 

Районен съд - Девня апелира към посетители и страни по дела да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусни заболявания, като се въздържат от посещения на съдебната палата при наличие на симптоми. Призоваваме всички потребители на съдебно административни услуги да използват алтернативни способи за подаване на документи до съда, използвайки пощенски, куриерски или факс услуги, както и да подават заявления, молби и други документи по делата чрез електронната поща на съда, подписани с електронен подпис: rs_devnya@courtdevnya.org.

Справки по дела могат да се извършват чрез Единния портал за електронно правосъдие, както и на служебните телефони, публикувани на интернет страницата на РС – Девня на адрес: https:/devnya-rs.justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация