C C C C A+ A A- X

Правна рамка за медиацията

Центърът за медиация е реализиран съвместно от Окръжен и Районен съд във Варна. Инициативата цели да насърчи използването на медиацията, като метод за решаване на съдебни спорове. Медиация се провежда при спорове от гражданско-правен и административно-правен характер, при търговски, семейни или потребителски спорове, както и в случаите, предвидени по НПК, между физически и/или юридически лица. Медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение. В определени случаи медиация не е подходяща и не се провежда, ако има данни за:

- заплаха или насилие между страните;

- налице е конфликт на ценности;

- необходимо е публично огласяване на резултата с оглед защитата на репутацията на страната или голям обществен интерес.

Центърът предоставя безвъзмездно възможност на страните по делата да разрешат правния спор доброволно, посредством медиация и със съдействието на медиатор, всеки работен ден от 9 до 17 ч. За съдействие към Центъра могат да се обърнат страни по неприключили граждански, частни наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от съдебния район на Окръжен съд Варна: Окръжен съд - Варна, Районен съд - Варна, Районен съд - Девня, Районен съд - Провадия. Центърът е разположен на 4 етаж в сградата, в която се помещава Съдебно-изпълнителна служба при Pайонен съд Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев" №12.

Центърът е разположен на 4 етаж в сградата, в която се помещава Съдебно-изпълнителна служба при Pайонен съд Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев" №12.

Лице за контакт по дела на Районен съд Девня: Десислава Савова, тел. 0519 92737

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация