C C C C A+ A A- X

Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър декларации имущество и интереси

(чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ)

2020 година

Пореден №  на вписване  в регистъра

Дата

Име, презиме, фамилия на декларатора

Длъжност

Вид декларация

1

28.01.2021

С.В.В.

съдебен деловодител

ежегодна

2

26.02.2021 В.В.Е. системен администратор ежегодна

3

26.04.2021

Е.И.К. административен секретар ежегодна

4

28.04.2021 А.Д.С. съдебен секретар ежегодна

5

28.04.2021

С.Е.Г.

съдебен секретар

ежегодна

6

28.04.2021

И.Н.М. съдебен секретар ежегодна

7

28.04.2021

И.И.В. съдебен секретар ежегодна

8

29.04.2021 Д.Х.Д. съдебен деловодител встъпителна

9

30.04.2021 Д.Г.С. съдебен деловодител ежегодна

10

07.05.2021 Н.В.Н. призовкар ежегодна

11

07.05.2021 Т.С.С съдебен статистик ежегодна

12

07.05.2021 М.С.Д.-П. главен счетоводител ежегодна

13

10.05.2021 М.Г.Й. съдебен деловодител ежегодна

14

12.05.2021 Д.Д.С. съдебен деловодител ежегодна
15 12.05.2021 С.Й.К. съдебен деловодител ежегодна

Регистър декларации имущество и интереси

(чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ)

2019 година

Пореден №  на вписване  в регистъра

Дата

Име, презиме, фамилия на декларатора

Длъжност

Вид декларация

1

24.04.2020

Н. В. Н.

призовкар

ежегодна

2

24.04.2020

И. И. В.

съдебен секретар

ежегодна

3

24.04.2020

С. Е. Г.

съдебен секретар

ежегодна

4

24.04.2020

Д. Г. С.

съдебен деловодител

ежегодна

5

28.04.2020

С. Й. К.

съдебен деловодител

ежегодна

6

28.04.2020

Д. Д. С.

съдебен деловодител

ежегодна

7

29.04.2020

В. В. Е.

системен администратор

ежегодна

8

04.05.2020

Т. С. С.

съдебен статистик

ежегодна

9

11.05.2020

М. Г. Й.

съдебен деловодител

ежегодна

10

11.05.2020

М. С. Д.-П.

главен счетоводител

ежегодна

11

11.05.2020

И. Н. М.

съдебен секретар

ежегодна

12

12.05.2020

А. Д. С.

съдебен секретар

ежегодна

13

12.05.2020

Е. И. К.

административен секретар

ежегодна

14

14.05.2020

М. Н. Н.

съдебен деловодител

ежегодна

15

25.06.2020

Х. Н. Д.

съдебен секретар

при освобождаване

Регистър декларации имущество и интереси

(чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ)

2018 година

Пореден № на вписване в регистъра

Дата

Име, презиме, фамилия на декларатора

Длъжност

Вид декларация 

1

23.04.2019

В.В.Е.

системен администратор

ежегодна  

2

30.04.2019

И.И.В.

съдебен секретар

ежегодна  

3

30.04.2019

С.Е.Г.

съдебен секретар

ежегодна  

4

30.04.2019

А.Д.С.

съдебен секретар

ежегодна  

5

02.05.2019

С.В.В.

съдебен секретар

ежегодна  

6

02.05.2019

Д.Д.С.

съдебен деловодител

ежегодна  

7

03.05.2019

П.Р.С.

съдебен деловодител

ежегодна  

8

07.05.2019

М.С.Д.-П.

главен счетоводител

ежегодна  

9

08.05.2019

М.Г.Й.

съдебен деловодител

ежегодна  

10

09.05.2019

Х.Н.Д.

съдебен секретар

ежегодна  

11

10.05.2019

Т.С.С.

съдебен статистик

ежегодна  

12

13.05.2019

С.Д.Н.

призовкар

ежегодна  

13

13.05.2019

С.Й.К.

съдебен деловодител

ежегодна  

14

14.05.2019

Д.Г.С.

съдебен деловодител

ежегодна  

15

14.05.2019

Е.И.К.

административен секретар

ежегодна  

Регистър декларации имущество и интереси

(чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ)

2017

Пореден № на вписване в регистъра

Дата

Име, презиме, фамилия на декларатора

Длъжност

Вид декларация 

2

29.05.2018 В.В.Е Системен администратор

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

3

29.05.2018

В.В.Е

Системен администратор

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

5

30.05.2018

С.Е.Г.

Съдебен секретар

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

6

30.05.2018

С.Е.Г.

Съдебен секретар

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация